Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сургалтын технологид математик загвар хэрэглэх нь

Г.Алтангэрэл

Сургалтын технологид математик загвар хэрэглэх нь

Гишүүнчлэл

?

Боловсролын хямралын нэг гол шалтгаан бол шинжлэх ухаан техникийн ололт дэвшдлийг тэр болгон ашиглахгүй математик сэтгэлгээ дутагдаж байгаатай холбоотой юм. Сургалт бол тодорхой зорилго чиглэлтэй үр дүн нь зайлшгүй гарч байх ёстой.