Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн өмчийн их дээд сургуулийн боловсролын менежмент

И.Хоролсүрэн

Төрийн өмчийн их дээд сургуулийн боловсролын менежмент

Гишүүнчлэл

?

Төрийн өмчийн их дээд сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт, стратеги, удирдлага, хүний нөөц, гадаад дотоод орчин зэрэг менежментийн зарим асуудалд дүн шинжилгээ хийхийг зорилоо.

# Их, дээд сургуулиуд# Боловсрол# менежмент