Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилгүйдлийн даатгалыг боловсронгуй болгох арга зам

Б.Тулгат

Ажилгүйдлийн даатгалыг боловсронгуй болгох арга зам

Гишүүнчлэл

?

Манай улсад сүүлийн жилүүдэд хүн амын үлэмж хэсэг нь ажлын байргүйгээс ядууралд өртөж, залуучууд гадагш гарч харь оронд хүнд хүчир хөдөлмөр эрхлэж байна. Энэхүү байдал нь тэднийг эрүүл мэндээр хохирох, цаашид гэр бүл салж сарних, эх орны зарим салбаруудад гадны иргэд ирж ажлын байрыг эзлэх гэх мэт сөрөг үр дагаврууд гарах нөхцлийг бүрдүүлж байна. Дээрх сөрөг үр дагаврын эсрэг эдийн засгийн гол хуулиуддаа зохицуулалт хийж, эрх зүйн орчны нэгдсэн уялдаа холбоо бүхий бодлого гаргах шаардлагатай байна.

# ажилгүйдэл# даатгал