Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2001

МБДС

Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2001

Гишүүнчлэл

?

Уг хуралд монголын өнөөгийн амьдралтай холбогдсон эдийн засаг нийгэм санхүү, менежмент, зах эээл судлалын олон талт асуудлыг хөндсөн сэдвээр илтгэлүүд тавьж хэлэлцсэн нь цаашдаа ч оюутан, судлаачид, багш нарт санаа сэдэмж өгөхөөр, арга зүйн талаасаа ч сонирхол татахаар тал талын ач холбогдолтой болсон билээ.

# шинжилгээ# бизнес# судалгаа