Гадаад оюутнуудыг дэмжих Aвстрийн боловсролын бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ

Х.Батчимэг

Гадаад оюутнуудыг дэмжих Aвстрийн боловсролын бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын иргэд, ялангуяа оюутан залуучууд гадаадын улс орнуудад суралцах, ажиллаж амьдрах шилжилт хөдөлгөөн улам өсөн нэмэгдэж байгаа дээрх нөхцөл байдалтай холбогдуулан гадаад, дотоодод суралцагч оюутнуудад төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг, туслалцааны талаар Европын Холбоо болон тус холбооны гишүүн Австри улсын боловсролын салбар дахь гадаад бодлого, үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагааг судалж, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөхийг зорилго болгов.
# гадаад# оюутан# шинжилгээ