Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Говийн бүс нутгаар уртын дадлагыг хийж гүйцэтгэх төсөл

Х.АрменбекД.ЭрдэнэтуяаБ.СаруулцэцэгБ.ЦогжавхланБ.Өнөбат

Говийн бүс нутгаар уртын дадлагыг хийж гүйцэтгэх төсөл

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү дадлага нь Аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж байгаа оюутнуудад Монгол орны говийн бүсийн аялал жуулчлалын гол гол нөөц газар нутгуудыг биеэр явуулж үзүүлэх, уг бүс нутгуудад байдаг түүх, шашин, соёл, археологийн дурсгалт зүйлс, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, ард түмний ёс зан заншил, амьдарлын онцлог зэрэг аялал жуулчлалын нөөцийг үзүүлж судлуулах, биеэр танилцах, хээрийн нөхцөлд аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах дадлага эзэмшүүлэх, аялал жуулчлалын нөөцийн судалгаа хийх, хөдөөгийн жуулчлалын үед хөтөч тайлбарлагчийн үүргийг гүйцэтгэх, мэдээ материал, түүх, домог, эрдэс баялагийн дээж цуглуулах дадал чадвар эзэмшүүлэхэд оршино

# дадлага