Монгол, Германы боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны цаашдын чиг хандлага

Л.Буянцацрал

Монгол, Германы боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны цаашдын чиг хандлага

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс болон ХБНГУ-ын боловсролын салбарын харилцаа хийгээд хамтын ажиллагаа цаашлаад хоёр орны боловсролын салбарын түүх, хамтын ажиллагаанд дүн шижилгээ хийж, энэ салбарын хамтын ажиллагаа ямар түвшинд байгаа, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох зорилготой.
# герман# боловсрол