Монгол-Германы боловсролын салбарын харилцаа, хамтын ажиллагаа

Б.Мөнгөнсувд

Монгол-Германы боловсролын салбарын харилцаа, хамтын ажиллагаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын оюутан залуус буюу ирээдүйн боловсон хүчин болж гарах тэдгээр иргэдийн суралцах таатай орчин буюу эрх, Засгийн газар, ГЭСА-наас олгодог тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэчнээн оюутан залуус хамрагдан улс орондоо сурсан мэдсэн хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байгаа талаар болон уг судалгааны ажлын хүрээнд Монгол улсын их, дээд сургуулиуд ХБНГУ-ын хэчнээн их, дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах үүнээс гадна тэдний хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэл аль салбарын боловсон хүчинг бэлтгэж байгаа талаар дэлгэрүүлэн судлах зорилготой.
# монгол улс# герман улс# боловсрол