Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын ажилчдын хандлагын асуудалд

Д.Ундармаа

Байгууллагын ажилчдын хандлагын асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажльн ач холбогдол нь цэцэрлэгийн байгууллагын чанарын өөрчлөлтийн асуудалд тулгуурлан хийгдсэнээр цэцэрлэгийн багш нарын бүтээмжийг дээшлүүлэх, ажлын хандлагыг сайжруулах, ажлын үйл явцын чанаржуулах саналыг бий болгож байгаад оршиж байна.