Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг зохистой хувиарлах нь

Б.Саранчимэг

Боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг зохистой хувиарлах нь

Гишүүнчлэл

?

Хөрөнгө оруулалтыг зөв зохистой хуваарилаж, сурагчдын сурах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, орчин үетэй хөл нийлүүлэн алхах боломж бүхий цахим номын сан бий болгох

# математик