Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сургалтын цалин хөлсөнд нөлөөлөх нөлөөлөл

Б.Чанцалдулам

Сургалтын цалин хөлсөнд нөлөөлөх нөлөөлөл

Гишүүнчлэл

?

Хүнсний жижиглэнгийн худалдааны ажилчдын сургалтын цалин хөлсөд нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино. Сургалт нь цалин хөлсөд эерэгээр нөлөөлөх бөгөөд сургалтанд хамрагдсанаар бүтээмж нэмэгдэж цалин өсөх боломж бүрдэнэ.

# сургалт # цалин хөлс# нөлөө