Сургалтын үр дүнд ой тогтоолтын түвшин нөлөөлөх нь

Э.Нарангэрэл

Сургалтын үр дүнд ой тогтоолтын түвшин нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Ажилчдын суралцах зан төлөвт тулгуурлан ой тогтоолтын түвшинд нэмэгдүүлэх боломж, арга замыг судлах.
# сургалт# түвшин