Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг №19 (10)

Б.Хишигням

Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг №19 (10)

Гишүүнчлэл

?

Эрдэм ишнжилгээний салбарт эрдэмтэн багш, судлаачдынхаа судалгааны үр дүнгхэвлэн нийтэлж шинжлэх ухааны эргэлтэд оруулах, мэдээлэл, сурталчилгаагөргөжүүлэх зорилгын хүрээнд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийг жилд хэд хэдзн удаа эмхэтгэн гаргаж байх бодлогыг удирдлагын зүгээс явуулж байгаа нь үр дүнд хүрч байна.

# бизнес# судалгаа # эдийн засаг