Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Боловсролын байгууллагын бүтээмжийн хэмжилт

Б.Оюунцэцэг

Боловсролын байгууллагын бүтээмжийн хэмжилт

Гишүүнчлэл

?

Бүтээмж нь аливаа эдийн засгийн системийн үйл ажиллагааны үр ашгийн нэгтгэсэн үзүүлэлт бөгөөд тухайн системийн бүх төрлийн тухайлбал хөдөлмөр, капитал, материал, мэдээлэл, цаг хугацаа , менежерийн ур чадвар зэрэг ашиглалтын байдлыг илэрхийлдэг.

# Боловсрол