Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Боловсролын шинэчлэлийн удирдлага, хүний нөөцийн мэргэшсэн менежер бэлтгэх асуудалд

С.Баярцэцэг

Боловсролын шинэчлэлийн удирдлага, хүний нөөцийн мэргэшсэн менежер бэлтгэх асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Боловсролын удирдлагын гол зорилт бол боловсролын тогтолцооны бодит байдалд үнэлэлт өгөх, хямралт байдлаас гаргах бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх явдал юм.

# Боловсрол