Эрдмийн чуулган #12

Аварга БТДС

Эрдмийн чуулган #12

Худалдаж авах

Аварга сургуулийн Эрдмийн чуулган 12 дахь жилдээ болж 30 шахам бапи, судлаачдын 20 шахам бүтээл эл эмхэтгэлд орж байна. Эдгээр бүтээлүүд нь сургалтын технологийг боловсронгуй болгох, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх, биеийн тамир слортоор хичээллэгсдийн бие бялдар, сэтгэл зүй гэх мэт боловсрол, эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлуудыг хөндсөн сайхан илтгэлүүдийг шүүн хэлэлцэж бүтээлүүдийг дэлгэрэнгүй илтгэл хэлбэрээр 12 дахь удаа товхимол болгон уншигчдын хүртээл болгож байна.

# аварга# судалгаа # хурал