Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Магистрант оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг (23) 13

Н.Оюунжаргал

Магистрант оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг (23) 13

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү хурал нь тухайн мэргэжлийн салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг хөндөн тавьж, шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлоын зэрэгцээ ололттой болон дутагдалтай талууд, шилдэг санаа, онолын болон практик ач холбогдлыг гарган хэлэлцсэн чухал ач холбогдол бүхий хурал

боллоо.

# бизнес# судалгаа # эдийн засаг