Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Магистрантын эрдэм шинжилгээний бичиг №10 (2008)

Ц.Цэцэгмаа

Магистрантын эрдэм шинжилгээний бичиг №10 (2008)

Гишүүнчлэл

?

Түүхэн орон зай, цаг хугацаа, нөхцөл байдалд нь асуудлыг тавьж, үйл явдлыг бодитой, үнэн зөвөөр авч үзэх, учир зүй тогтлыг тодруулан гаргахад судалгаа шинжилгээний ажлын зорилго оршдог.

# менежмент# судалгаа # эдийн засаг