Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Магистрантын эрдэм шинжилгээний бичиг №14 (09)

Магистрант, багш нар

Магистрантын эрдэм шинжилгээний бичиг №14 (09)

Гишүүнчлэл

?

Энэ жилийн магистрантын эрдэм шинжилгээний бага хурал нь ХҮДС-ийн 85 жилийн ойн өмнө болж байгаагаараа онцлог юм. Түүнчлэн эрдэм шинжилгээний бичигт урьд өмнөх жилүүдээс харьцангуй олон илтгэл багтаж байгаа нь магистрантуудын идэвхи оролцоо сайжирсныг илэрхийлж байна.

# судалгаа # эдийн засаг