Магистрантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл 2010 №5

М.Цогбадрах

Магистрантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл 2010 №5

Гишүүнчлэл

?

2009-2010 оны хичээлийн жилийн жилд зохион байгуулсан магистрантын эрдэм шинжилгээний хуралд бүрэлдэхүүн сургууль бүрээс шалгарч эхний 3 байранд шалгарсан бүтээлийг эмхэтгэн нийтэд толилуулж байна.

# магистрант# судалгаа # сургалт