72 айлын ажилчдын орон сууцны цахилгаан хангамжийн тооцоо

Л.Доржхүү Н.Эрдэнэтулга А.Дөлгөөн Б.Баяртулга С.Айбол

72 айлын ажилчдын орон сууцны цахилгаан хангамжийн тооцоо

Гишүүнчлэл

?

Цахилгаан гэрэлтүүлэг нь хүний биеийн эрүүл ахуй, нийгмийн хөдөлмөрийн бүтээмжтэй нягт холбоотой ба хөдөлмөрлөх нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахад чухал хэрэгсэл болж байна. Мөн эмнэлэг хөдөө аж ахуй болон ургамал ы н ургацыг түргэсгэх зэрэг өргөн хүрээгээр хэрэглэж байгаа

# цахилгаанжуулалт