Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо үйлчилгээний төвтэй, 6 айлын орон сууцны дотор цахилгаан хангамжийн тооцоо

С.Чогдон

Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо үйлчилгээний төвтэй, 6 айлын орон сууцны дотор цахилгаан хангамжийн тооцоо

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдэвийн хүрээнд цаашид барилгын цахилгаан төлөвлөлт, барилгын дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг, түүний тооцоо, гэрэлтүүлтүүлэгчидын марк, орон сууцны цахилгаан ачаалал, тэдгээрийн угсралтын норм дүрэм, барилгын цахилгааны ажлын зургийг хэрхэн төлөвлөх, цахилгаан гэрэлтүүлэг болон AUTOCAD програм зэрэг хичээлүүдийн мэдлэгийг бие даан суралцаж тус мэргэжилдээ эзэн нь байхыг хичээн ажиллахад зорилго оршино.

# орон сууц# цахилгаан хангамж