Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо ''Мөнгөн цахиур '' ХХК-ний үйлчилгээний барилгын дотор цахилгаан хангамж

З.Энхбаяр

Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо ''Мөнгөн цахиур '' ХХК-ний үйлчилгээний барилгын дотор цахилгаан хангамж

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдэвийн хүрээнд цаашид барилгын цахилгаан төлөвлөлт, барилгын дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг, түүний тооцоо, гэрэлтүүлэгчдийн марк, орон сууцны цахилгаан ачаалал, тэдгээрийн угсралтын норм дүрэм, барилгын цахилгааны ажлын зургийг хэрхэн төлөвлөх, цахилгаан гэрэлтүүлэг болон AUTOCAD праграм зэрэг хичээлүүдийн мэдлэгийг эзэмшиж тус мэргэжилдээ эзэн нь байхыг хичээн ажиллахад зорилго оршино.