Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 104 айлын, үйлчилгээтэй орон сууцны дотор цахилгаан хангамж

Ч.Баттулга

Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 104 айлын, үйлчилгээтэй орон сууцны дотор цахилгаан хангамж

Гишүүнчлэл

?

Уг сэдвийн хүрээнд барилгын цахилгаан хуваарилалт, түүний дотор цахилгаан хангамж, тооцоо, гэрэлтүүлэгчдийн марк, орон сууцны цахилгаан ачаалал, тэдгээрийн угсралтын норм дүрэм, барилгын цахилгааны ажлын зургийг хэрхэн төлөвлөж сурахад чиглэгдэнэ.

# цахилгаанжуулалт