Эрдэнэт дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн 12мвт чадалтай генераторын өргөтгөл

Г.Буянтогтох

Эрдэнэт дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн 12мвт чадалтай генераторын өргөтгөл

Гишүүнчлэл

?

Тус ажлын хэмжээнд 12мвт-ьш хүчин чадал бүхий тохируулгьш отбортой турбингенератор ба түүний туслах тоноглолыг суурилуулан өргөтгөнө. Суурилагдсан чадал ньЗбмвт нийт хүчин чадал нь 48мвт болгож өргөтгөнө. Турбингенераторыг суурилуулсан нь Эрдэнэт хотын үйлдвэрүүд болон уульш баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийг чанартай, найдвартай, тасралтгүй цахилгаан эрчим хүчээр хангах нь гол зорилго юм