ХУД-ийн 8-р хороо, шинэ яармаг орон сууцны хороололын А3-р блокын дотор цахилгаан хангамж

П.Батболд

ХУД-ийн 8-р хороо, шинэ яармаг орон сууцны хороололын А3-р блокын дотор цахилгаан хангамж

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдвийн хүрээнд тэнхимд сурсан мэдлэгээ бататган гүнзгийрүүлэх, суралцаж буй чиглэлийн хүрээнд онол, практик, судалгааны үндсэн дээр шийдвэрлэвэл зохих асуудлыг илрүүлэн гаргаж, түүнийгээ хэрэгжүүлхэд чиглэгдэнэ.

# цахилгаанжуулалт