Сонгино хайрхан дүүрэг 17-р хороо' 'Амирлахуй дэва'' хийдийн дотор цахилгаан хангамжийн тооцоо

Б.Батболд

Сонгино хайрхан дүүрэг 17-р хороо' 'Амирлахуй дэва'' хийдийн дотор цахилгаан хангамжийн тооцоо

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдвийн хүрээнд цаашид барилгын дотор цахилгаан тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн тооцоо, цахилгаан ачаалал, тэдгээрийн угсралтын норм дүрэм, стандарт мөн барилгын цахилгааны ажлын зургийг хэрхэн төлөөлөн хийх мөн танхимд суралцан олж авсан онолын мэдлэгээ өөрийн болгож практик дээр бие даан хэрэгжүүлэхэд энэхүү сэдвийн зорилго нь оршино.

# цахилгаанжуулалт