Завхан аймгийг Тосонцэнгэл сумын 500 хүний суудалтай  соёлын төвийн дотор цахилгаан хангамж

Б.ТүвшинжаргалЖ.Буянбаатар

Завхан аймгийг Тосонцэнгэл сумын 500 хүний суудалтай соёлын төвийн дотор цахилгаан хангамж

Гишүүнчлэл

?

Эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар цахилгаан хэрэглэгнүудийг чанартай эрчим хүчээр, найдвартай хангах, хөдөлмөр хамгаалал болон аюулгүй ажиллагаа, техник ашиглалтын дүрмийн шаардлага бүрэн хангасан тооцоо хийж сурах, инженерийн нарийн тооцоо, зургийг норм стандартын дагуу практик ач хол богд ол той гоо р тусгаж оновчтой шийд гаргаж онолын мэдлэгийг практиктай холбон эзэмшихэд энэхүү ажлын зорилго оршино

# цахилгаанжуулалт