Нийтийн хоолны бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Ш.Долгормаа

Нийтийн хоолны бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Гишүүнчлэл

?
Нийтийн хоолны салбарын үйл ажиллагааны үндсэн өвөрмөц онцлог нь үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээг нэг байранд нэг дор нэг хугацаанд явуулдагт оршино
# Нийтийн хоол# бүтээгдэхүүний өртөг# тооцоолол