Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дэлгүүрийн техник эдийн засгийн үр ашгийн тооцоололт

Ж.Гүнчинмаа

Дэлгүүрийн техник эдийн засгийн үр ашгийн тооцоололт

Гишүүнчлэл

?

Жижиглэн худалдаа амжилтанд хүрэхэд түлхэц болох дэлгүүрийн гадаад дотоод дизейн болон дэлгүүрийн техник эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолон, түүнд шинжилгээ хийн, үнэлгээ дүгнэлт өгөхийг зорилоо. Уг зорилгын хүрээнд доорх зорилтуудыг дэвшүүлэн тавилаа.

# эдийн засаг