Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийн системийг сайжруулах нь

Б.Энхчимэг

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийн системийг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь нийтийн тээврийн үйлчилгээний автоматжуулалтын үйл ажиллагааг хялбарчилж, хэрэглэгчдэд илүү ойрхон, ойлгожтой, хүртээмжтэй болгох цаашлаад байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг ч хөнгөвчлөх зорилготой юм.

# нийтийн тээвэр# Үйлчилгээ# мэдээлэл# систем