Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах ерөнхий хандлагыг судалсан нь

Г.Мөнх-Амьдрал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах ерөнхий хандлагыг судалсан нь

Гишүүнчлэл

?

Өнөө үеийн нөхцөлд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах хандлагад судалгаа хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгөх түүнд гарах өөрчлөлтийн чиг төлөвийг судалгааны үндсэн дээр тодорхойлох зорилготой.

# аварга# Сурагч# биеийн тамир