Бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн дууг мультмедиа ашиглан дүрсжүүлэх боломж

М.Чойжилсүрэн

Бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн дууг мультмедиа ашиглан дүрсжүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү дипломын ажлаараа бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийн дуугмультмедиа ашиглан дүрсжүүлсэиээр эцэг эх хүүхдийн хамтын ажиллагааг нэмэгдэх, бие даан хичээлээ сурах боломжтой болно.

# боломж# хүүхэд