Бизнесийн байгууллагад интернэт маркетингийг ашиглах боломж

Х.Үнэнбаяр

Бизнесийн байгууллагад интернэт маркетингийг ашиглах боломж

Гишүүнчлэл

?
Интернэт маркетинг нь зах зээлийн зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээ гэдгийг судлан түүний ашиг тусыг бизнес эрхлэгчдэд таниулах нь дипломын ажлын зорилго юм.
# бизнесийн байгууллага# интернэт# маркетинг