Гадаадын жуулчдад монгол хэлээр харилцахад нь туслах гар утасны програм

Э.Азбаяр

Гадаадын жуулчдад монгол хэлээр харилцахад нь туслах гар утасны програм

Гишүүнчлэл

?
Интернэтгүй ашиглах боломжтой, Монгол хэлний түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийн монгол дуудлагатай аппликейшн зохион бүтээх зорилготой.
# жуулчин# програм# интернетгүй