Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гар утсанд суурилсан гэрийн автоматжуулалтын системийн загварчлал

Д.Должин

Гар утсанд суурилсан гэрийн автоматжуулалтын системийн загварчлал

Гишүүнчлэл

?

Гэрийн автоматжуулалтын системийг хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралыг илүү хөнгөвчилөх, найдвартай аюулгүй тайван байдлыг бий болгох үндсэн зорилгыг тавин судлаж байгаа болно. Ухаалаг утас ашиглан алсын зайнаас удирдах боломжтой гэрийн автомат системийн тогтолцоог хөгжүүлсэнээр зурагт, хөшиг, гэрэлтүүлэг, халаалт, агааржуулагч, хаалганы түгжээ, гражийн болон хашааны хаалгыг байршил хамаарахгүй удирдах боломжтой болох бөгөөд мөн гэрийн температур, газ, утаа, хөдөлгөөн, ус алдалтыг мэдэрж байдлыг мэдээллэх цогц систем бий болгох юм.

# автоматжуулалт# систем # гар утас