Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сэрүүлэг цахим сургалт

Д.Төвшинбаяр

Сэрүүлэг цахим сургалт

Гишүүнчлэл

?

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ нь шинэ зууны боловсролд өөрчлөлт оруулж, хүн бүрийн сурах бололцоог нээж улмаар мэдээлэл харилцааны технологид суурилсан дэвшилтэт аргыг бий болгох явдал юм. Энэхүү сургалтын арга нь суралцагчдад цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран сурч боловсрох боломжийг нээж өгч байна. Сэрүүлэг дээд сургуулийн эчнээ болон гадаад суралцаж буй оюутнууд цахим сургалтын хуудсаар дамжуулан суралцах бүрэн боломжтой болох юм.

# цахим сургалт# мэдээлэлийн сан# технологийн дэвшил