Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах зарим программын гарын авлага

Б.Анар-ЭрдэнэБ.Мөнхтамир

Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах зарим программын гарын авлага

Гишүүнчлэл

?

Багш өвчтөй болон ямар нэгэн хүндэтгэх шалтгаанаар хичээлээ заах боломжгүй болсон тохиолдолд бэлтгэсэн хичээлээ вэб-д суурилуулан видео, дижитал технологид тулгуурласан сургалт хэлбэрээр бий болгох, Орон нутгийн, эчнээ суралцагчидад хичээлийн хоцрогдол арилгах, нэмэлт материал болгох үүднээс сургалтыг CD-нд буулгаж өгөх юм.

# мэдээлэлийн сан# технологийн дэвшил# програмчлал