Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилчдын бүртгэлийн систем

Б.Баттөр

Ажилчдын бүртгэлийн систем

Гишүүнчлэл

?

Зарим ажил олгогч байгууллагууд нь шашин шүтлэг, ар гэрийн мэдээлэл, нийгмийн байдлыг харгалзан бүртгэж ажилд авдаг. Шашны талын ажил олгогч байгууллагууд нь шашины бүртгэл, ар гэрийн мэдээллийг авч тодорхой хугацаанд багтаж тэтгэлэг өгдөг. Энэ нь ажилчидтайгаа ойр байх ба сайн боловсон хүчнээ гадны өрсөлдөгч байгууллагад алдахгүй байх бодлог юм.

Программ нь нарийвчилсан бүртгэл явуулах бөгөөд судалгааны үр дүнд хийгдсэн шашин шүтлэг болон гэрээ хийгдсэн байдал, гэр бүлийн мэдээлэл бүгд нэмэлт хэлбэрээр нэмэгдэж орсон нь программын онцлого шинж болж байна.

# бүртгэлийн систем# технологийн дэвшил