Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эмийн сангийн хайлтын програм

Ц.Буянням

Эмийн сангийн хайлтын програм

Гишүүнчлэл

?

Эхлээд өгөгдлийн санг цулуулах ажил хамгийн чухал байсан. Мэдээлэлийг цуглуулж байхад бага зэрэг хүндрэлүүд гарч байсан. Жишээлбэл: тухайн байгууллагатай холбогдож тэдний хаяг адрессийг авах, эм үйлдвэрлэдэг компаниуд өөрийн гэсэн web сайт байхгүй учир тэр болгон мэдээлэлийг бүрэн дүүрэн олж авч чадаагүй. Бас нэг дутагдалтай болсон зүйл бол эмийн талаар бүх мэдээлэлийг авч чадаагүй тул програм хангамжаа бүрэн цогц програм болгож чадаагүй. Программ хангамжийг цаашид өргөжүүлэхийн тулд өгөгдлийн санг боломжуудыг бодолцож үзсэн.

# хайлтын систем# эмийн сангийн программ# технологийн дэвшил