Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох нь

Б.Ерөөлт

Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг хамарсан програм хангамжийн систем өмнө нь нэвтэрсэн, ашиглаж байсан учраас шинээр боловсруулж нэвтрүүлэх програм хангамж бүрийг боловсронгуй болгох нь” хэмээн ямар ч тооцоо судалгаагүй шууд нэрших нь зохимжгүй юм.
# үл хөдлөх хөрөнгө# бүртгэл# мэдээлэл# систем