Хуурамч мэдээлэл, хүлээн авагчдын хандлага

П.Досмаа

Хуурамч мэдээлэл, хүлээн авагчдын хандлага

Гишүүнчлэл

?
хүлээн авагчдад уламжлалт мэдээллийн хэрэгсэл болоод олон нийтийн сүлжээгээр түгээж буй хуурамч мэдээллийн өнөөгийн байдал, онцлог, хэлбэр, зорилго, олон нийтийн хандалтыг судлах зорилготой.
# хуурамч мэдээлэл# хүлээн авах