Монголын гар утас хэрэглэгчдийн интернэтийн үйлчилгээнд хандах хандлагыг судлах нь

Б.Билгүүн

Монголын гар утас хэрэглэгчдийн интернэтийн үйлчилгээнд хандах хандлагыг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Монголын ухаалаг гар утас хэрэглэгчдийн туршлага болон тэдний интернэтийн үйлчилгээ, ялангуяа сошиал сүлжээг ашиглах ойлголт, хүсэл, зорилготой байгааг судалж илрүүлэх юм. Тус судалгаагаар монголын ABC үүрэн телефоны оператор компанийг сонгож, гар утасны интернэт үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах, үйлчилгээг хөгжүүлэхэд түлхэц болох суурь судалгааны загвар боловсруулж, зарим таамаглалыг батлахыг зорив.
# монгол улс# гар утас # интернет