Online түгээлтээр Forex арилжааг хөрөнгийн зах зээлд нэвтрүүлэх боломж

А.Амарсайхан

Online түгээлтээр Forex арилжааг хөрөнгийн зах зээлд нэвтрүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлд форекс арилжааг онлайн түгээлтээр аж ахуй нэгжийг үнэт цаасны зах зээлд оролцох боломжийг судлахад оршино.

# зах зээлийн эдийн засаг