Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Барьцаалан зээлдүүлэх програмын төсөл

Б.ТөгөлдөрБ.БаярхүүС.Батсайхан

Барьцаалан зээлдүүлэх програмын төсөл

Гишүүнчлэл

?

Энэ хүү төслийн зорилго нь Барьцаалан зээлдүүлэх газрын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх хурдасгах тайлан гаргах явцыг амарчлах хурдасгах цогц програм гаргана.Үндсэн зорилт нь судалгааны ажлын үндэслэлийг чиглэл болгон барьцаалан зээлдүүлэх газрын үйл ажиллагаанд тус болохуйц чанартай ,зааварлаг,эрэлт хэрэглээний зорилгод бүрэн нийцсэн,хэрэглэгч ашиглахад хялбар програмыг зохион бүтээх юм

# бичил зээл