Бизнесийн ухааны тэнхмийг вэб сайтжуулах

Г.Гантөмөр

Бизнесийн ухааны тэнхмийг вэб сайтжуулах

Гишүүнчлэл

?

Захиалагчийн өгсөн захиалгын дагуу загвар, дизайн гаргаж бусад сайтуудаас илүү хэрэглэгчид оюутнуудад хүртээмжтэй үзэмж сайтай вэб сайтыг хийх.

# хувьсгал