Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цахим бизнес, электрон худалдааг монголд хөгжүүлэх нь

Э.Жаргалан

Цахим бизнес, электрон худалдааг монголд хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Цахим бизнес болоод электрон худалдааны ижил болоод ялгаатай ойлголтуудыг мэдэж тэдгээрийг монголд хэрэгжүүлэх аргыг хайх
# бизнес төлөвлөлт