Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эмнэлгийн бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох арга зам

Г.Дэлгэрмаа

Эмнэлгийн бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох арга зам

Гишүүнчлэл

?

Гол зорилго нь эмнэлгийн үйл ажиллагааг үйлчлүүлэгчдэд илүү үр дүнтэйгээр хүргэх нөгөө талаас эмч, ажилтны үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, өвчтөн болон эцэг эх хүүхдүүдээ хамрагдах үзлэгт нь цаг тухайд нь хамруулахад чиглэнэ. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн тавив.

# эмнэлэг# бүртгэлийн систем