Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүл мэндийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох нь

А.Баясах

Эрүүл мэндийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго ньодоогийн ашиглагдаж буй эрүүл мэндийн мэдээллийн системийг судлан, түүнийг хэрхэнсайжруулах боломжууд, мөн түүнчлэн эрүүл мэндийн мэдээллийн системийн мэдээллийн сангуудийн бүтцийг тодорхойлон, тэдгээрийг хооронд хэрхэн холбох боломжуудийг судлахад оршино.

# эрүүл мэнд# мэдээлэл# систем