Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
GNS3 симуляцын програм дээр байгууллагын сүлжээний зохион байгуулалтын загварчлалыг зохиох

П.Даваасүрэн

GNS3 симуляцын програм дээр байгууллагын сүлжээний зохион байгуулалтын загварчлалыг зохиох

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын эорилго бол байгууллагын сүлжээ зохион байгуулах үйл ажиллагаанд орчин үеийн шинэ програм хангамжийг ашиглах, энэхүү програм хангамжийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжийн талаар судлан түүн дээр байгууллагын сүлжээ зохион байгуулах симуляцын туршилт хийх зорилготой.

# програм # дотоод сүлжээ# загварчилал